s40

Montage av Aquapanel Outdoor på enkel träläkt

 

Aquapanel Outdoor-skivorna förvaras torrt och plant. Skivorna monteras under väderskyddade förhållanden.

s40

Montera Aquapanel Outdoor-skivorna med förskjutna skarvar (minst 300 mm) och en distans på 3-5 mm. Framsidan (slät yta med stor text) ska vara vänd utåt.

 

Skruva skivorna med Aquapanel Maxiskruv max s250 mm eller spika med rostfri 40 mm ringspik typ Kartro IN04021RRKHN IN 40x2,1 max s150 mm.

 

Börja mitt på skivan och arbeta dig ut mot kanterna. Se till att skivorna vilar mot underlaget.

 

Skivorna monteras med ett inbördes avstånd på 3-5 mm.

 

Min skruv- och spikavstånd till skivkant 15 mm.

 

Det är viktigt att förskjuta skivorna minst 150 mm i sidled så att skivskarvar inte löper i förlängningen av karmsidorna.

s41 img 01

s41 img 02

s41 img 03