Ovankant fönster ventilerad

Detaljritning: K.P F 11 37

s50

 

Ovankant fönster oventilerad

Detaljritning: K.P F 11 40

s51