Sida fönster

Sida fönster

Detaljritning: K.P F 11 41

s52