Underkant fönster

Detaljritning: K.P F 11 39

s47