Anslutning mot träfasad

Detaljritning: K.P F 11 25

 

montage s34 ansl m trafasad