Ytterhörn

Detaljritning: K.P F 11 14

s17

 

Innerhörn

Detaljritning: K.P F 11 13 & K.P F 11 28

s18