Montage av Aquapanel Outdoor på VFL

Aquapanel Outdoor-skivorna förvaras torrt och plant. Skivorna monteras under väderskyddade förhållanden.

montage s12 AO pa vfl 01

Montera Aquapanel Outdoor-skivorna med förskjutna skarvar (minst 300 mm) och en distans på 3-5 mm. Framsidan (slät yta med stor text) ska vara vänd utåt.

 

Skruva skivorna med Aquapanel Maxiskruv max s250 mm.

 

Börja mitt på skivan och arbeta dig ut mot kanterna. Se till att skivorna vilar mot underlaget.

 

Skivorna monteras med ett inbördes avstånd på 3-5 mm.

 

Min skruv- och spikavstånd till skivkant 15 mm.

 

 

 

 


Det är viktigt att förskjuta skivorna minst 150 mm i sidled så att skivskarvar inte löper i förlängningen av karmsidorna.

montage s13 AO pa vfl 01

montage s13 AO pa vfl 02montage s13 AO pa vfl 03