Montageanvisning Ventilerad Fasadläkt VFL

Efter att ha kontrollerat att vindskyddet är monterat, enligt tillverkarens anvisningar, monteras Ventilerad stålläkt VFL horisontellt s450 mm och skruvas med skruv enligt tabell nederst på nästa sida. VFL:en skruvas fast med skruv i övre och nedre flänsen enl bild till höger.
 

Inner- och ytterhörn

Runt inner- och ytterhörn monteras vinkelprofil HU50/50 som stöd för skivorna. Dreva utrymmet mellan H50/50-profilen och vindskyddsskivan - med isolering för att stoppa luftflödet runt husknuten.


Vindskyddsfolie som vindskydd

I de fall vindskyddsfolie använts som vindskydd ska alla anslutningar mellan plåt och vindskydd tätas med godkänd tätningstejp t ex T-Flex från T-Emballage, se principskiss/detaljritning: K.P F 11 70.
 

Rörelsefogar

Om en obruten vägglängd/vägghöjd överstiger 15 m ska en vertikal/horisontell rörelsefog göras. Se detaljritningar för vertikal och horisontell rörelsefog samt rörelsefog i hörn. Vertikala rörelsefogar görs ur estetiskt hänseende med fördel bakom stuprör.
 

Krav på underlaget

Underlaget måste vara plant innan montage av läkt påbörjas. Om distanser måste användas skall dessa ha kända egenskaper som går att kontrollera mot kraven med tanke på den avsedda användningen. För fasader i brandklass BR1 måste distanser av obrännbart material användas och eventuella springor måste tätas för att förhindra brandspridning i luftspalten.


Fönster- och dörröppningar

Vid sida och över fönster/dörrar monteras en vinkelprofil HU50/25 i kant med karmens utsida. (Vinkelprofilen skruvas fast i VFL med B08.)

Oventilerade öppningar
Vid oventilerade fönster- och dörröppningar monteras en snedställd plåtprofil över öppningen som kan leda bort eventuell fukt. Plåtprofilens vinkel bör vara minst 95˚ och luta ut mot Aquapanel Outdoor-skivans baksida så att eventuell fukt leds bort från vindskyddsskivan och ut förbi öppningen. Utsticket på plåtprofilen mostvarar läktens tjocklek. Plåtprofilens anslutning mot vindskyddsskivan tätas i överkant med godkänd fogmassa t ex Tremco SP525 alternativt tejpas med godkänd tätningstejp t ex T-Flex från T-Emballage.

Ventilerade öppningar
När ovankant fönster är ventilerat monteras en ventilerad smygprofil VU25 och överbleck se detaljlösning för ”Ovankant fönster ventilerad”.


montage s10 vfl 02

montage s10 vfl 01

montage s11 vfl 01montage s11 vfl 02 
montage s11 vfl 03