Sockelanslutning

Detaljritning: K.P F 11 01 och K.P F 11 02

s16