Underkant fönster

Detaljritning: K.P F 11 21

s25