M24F

E MR 450 120/120 -/FF M45

 

fbf9238eb14dc9e61af0c5ee57a4c5d7_M21F-M24F.jpg
Väggprestanda:
5000
1)
Väggtjocklek (mm) 151
Brandklass (min) EI60
35
Index 1771ce01735894c158d4c543fd88c270904_m21f_m24f.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR120 2,22 lpm/m² Väggar med stålregelstomme
SKP120/55 0,8 lpm/m² Väggar med stålregelstomme
SKP120/55 0,8 lpm/m² Väggar med stålregelstomme
Secura Board 1 m²/m² Montage av skivor, allmänt
Base/Base bandad 25mm 7 st/m²  
Secura Board 1 m²/m² Montage av skivor, allmänt
Base/Base bandad 38mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² Isolering av innerväggar
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar