Detta är Knauf Danogips...

Knauf Danogips utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer framför allt produkter och system för rumsavskiljning, baserat på materialet gips – ett starkt, modernt, formstabilt, obrännbart naturmaterial med goda ljudisolerande egenskaper.  Egenskaper som i dagens och framtidens byggande är viktiga. Våra produkter och system är väldokumenterade, miljöriktiga och höjer kvaliteten i byggandet. Samtidigt stödjer de byggindustrins ansträngningar om att kombinera god ekonomi med god ergonomi och god estetik.

Trots namnet Knauf Danogips är vi mycket mer än gips. Vi har idag ett mycket brett sortiment inom inner- och ytterväggar, putsade fasader, bjälkslag, golv, undertak, brandinklädnad, våtrum, gipsputs, limteknik m.m. Vad vi dock emellertid främst står för är systemlösningar och helhetstänkande. Vi hjälper Dig hela vägen som konsulter för att minimera överförbrukningen, minska byggkostnaden och förbättra produktiviteten, i en kedja där våra systemlösningar är en viktig länk.

om oss flygfoto