Affärsidé & vision

Knauf Danogips ingår i Knauf-gruppen som är ett världsomspännande familjeföretag med filosofin att ett långsiktigt ägande med våra kunder är den viktigaste tillgången där vår personal är vår viktigaste resurs; alla är en del av familjen. Knauf-gruppen är en av Europas största tillverkare av byggmaterial med produktionsanläggningar på mer än 175 platser runt om i världen och drygt 23.000 anställda. En position som förpliktigar och resulterar i ett intensivt arbete med forskning och utveckling i nya och förbättrade produkter och system. Knauf Danogips i Sverige har huvudkontor och tillverkning i Åhus (strax söder om Kristianstad) samt försäljningskontor i  Stockholm, Göteborg och Umeå.

Innovation, utveckling och kreativitet är hörnstenarna i vår gemensamma framgång och nyckeln till vår framtid. Vi strävar hela tiden efter att knyta till oss och behålla de bästa medarbetare som finns att få då vi är beroende av våra medarbetares kreativitet och färdigheter. Detta gör vi genom att ständigt förnya vår verksamhet och därigenom bli en utvecklande arbetsplats.

Våra värderingar avspeglas i våra handlingar och vi eftersträvar alltid att finna bästa balansen mellan konkurrenskraft, naturresurser och miljö.