Allmänt om gips 

Gips kommer av det grekiska Gypsos som kan översättas till krita. Gips är vanligt förekommande i naturen och det finns stora förekomster i bl.a. Tyskland och Medelhavsländerna.

Ursprunget till gipslagerna är avdunstning av forna tiders varma havsbukter och gipsen förekommer därför blandat med stensalt. Nutidens oceaner innehållder 0,13 % upplöst gips.

De första tecknen på att gips använts som byggmaterial går tillbaka till uppförandet av Cheopspyramiden i Egypten för mer än 5700 år sedan. Då blandade man gips med lera och använde det som murbruk.

I 1880 kom amerikanerna Augustine Sackett och Fred Kane på idéen att producera byggskivor. Efter många misslyckade försök lyckades de 1888 att producera de första byggskivor bestående av gips inkapslat mellan flera lager med kartong. Skivorna blev kallade ”Sackett Board” efter uppfinnaren. Gipsskivan som vi känner den i dag, med enkelt kartonglager, kom på 1910-talet.

I processen att tillverka gipsskivor kan tre olika gipskvalitéer användas: naturgips, industrigips och återvinningsgips.

Naturgips är en bergart som bryts i dagbrott i bla Spanien

- Industrigips kommer från olika kraftverk i Sverige och övriga Europa

- Återvinningsgips består dels av spillmaterial som uppstår vid tillverkningen i Åhus-fabriken och dels av returgips som kunder lämnar hos Knauf Danogips. Materialet blandas, mals och används sedan som råvara i nyproduktionen av gipsskivor.

gipskristall natur