Företagsfakta Knauf Danogips

Knauf - en av de ledande byggvaruproducenterna i Europa

Knauf-gruppen är ett världsomspännande företag och en av Europas ledande tillverkare av byggmaterial med produktionsanläggningar på mer än 175 platser runt om i världen och drygt 23.000 anställda. En position som förpliktigar och resulterar i ett intensivt arbete med forskning och utveckling i nya och förbättrade produkter och system.
Namnet Knauf kommer från familjen som 1932 startade företaget och som fortfarande driver det generationer senare. Knauf-gruppen är ett klassiskt familjeföretag med korta och snabba beslutsvägar, med mod att ständigt pröva nya idéer och driva utvecklingenframåt. Vilket visat sig mycket framgångsrikt.
Knauf tillverkar främst gipsprodukter, kalk- och cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial som marknadsförs och distribueras i samtliga europeiska länder. Dessutom i ett flertal länder utanför Europa. I Sverige
finns Knauf med en effektiv produktionsenhet i form av Knauf Danogips i skånska Åhus där också det svenska huvudkontoret finns.
Försäljningskontor i Sverige finns i Åhus, Stockholm, Göteborg och Umeå. 

Knauf Danogips i Sverige och Åhusfabrikens historia

I början av 1970-talet beslutades det att hamnen i Åhus skulle byggas ut, samtidigt som danska Danogips förde förhandlingar med kommunen om att bygga en fabrik i Åhus hamn. Intresset var stort från kommunens sida
då en ny industri skulle ge arbetstillfällen och mer beläggning i hamnen. I samband med de nya planerna påbörjades en utbyggnad av hamnen. Stora mängder fyllnadsmassor transporterades till Åhus och hamnområdet
expanderade.
Byggnaderna stod klara att tas i bruk 1976. Maskinerna installerades under 1977 och fabriken kunde köras igång i februari 1978. Under åren har fabriken succesivt byggts om och till samt anpassats till dagens höga miljö- och produktionskrav. Fabriken drevs av Danogips under åren 1976 – 1992. 1992 förvärvade den tyska byggmaterialtillverkaren Knauf Danogips och därmed var Knauf Danogips fött. De första åren kördes fabriken enbart på dagtid, men
efterhand som Knauf Danogips expanderade på den svenska marknaden utökades produktionen till flerskift. Till att börja med tillverkades enbart standardgipsskivor i Åhusfabriken, men efterhand har produktmixen utökats och idag produceras ett komplett skivsortiment i fabriken.

 

Fakta Knauf:
  • Tysk familjeägd byggmaterialgrupp grundad 1932
  • Mer än 175 produktionsanläggningar worldwide.
  • Mer än 75 gipsgruvor worldwide
  • >23.000 medarbetare sammanlagt.
  • Omsätter drygt 5 miljarder € totalt.
  • Äger Knauf Danogips till 100%.

 

Fakta Knauf Danogips GmbH — Sverige:
  • Omsättning cirka 500 miljoner SEK.
  • Antal medarbetare cirka 150 st.
  • Produktionsanläggningar i Åhus och Sävsjö.
  • Huvudkontor i Åhus, samt försäljningskontor i Åhus, Stockholm och Göteborg.

 

Danogips historia — Från gips till system

1958 – Förädlingsanläggning för gipsskivor i Danmark (Hobro).

1968 – Produktionsanläggning för gipsskivor i Hobro.

1978 – Produktionsanläggning för gipsskivor i Sverige (Åhus).

1990 – Produktionsanläggning för gipsskivor i Danmark (Vojens).

1992 – Danogips köps av Knauf och blir Knauf Danogips GmbH.

2005 – Knauf Danogips Sverige byter logotype  och grafiskt utseende.

om oss karta

Knauf — en av de ledande byggvaruproducenterna i Europa.

om oss flygfoto 01

Åhus-fabriken sedd från öster.