Miljöbedömningar

Gips till återvinning

Gipsåtervinning sker oftast med storsäckar från Knauf Danogips. Detta innebär enkel hantering och låg kostnad. Retursäckarna levereras direkt till byggarbetsplatsen eller återförsäljaren, fylls med gipsspill och hämtas sedan tillbaka till fabriken i Åhus. Gipsspill kan därmed returneras för återvinning istället för att skickas på 3-5 gånger så dyr deponi där t.ex. kostnader för transport och containerhyra även kan tillkomma. Totalkostnaden för gipsskivorna reduceras således märkbart. 

Du kan lämna in rent, torrt och sorterat spill av Knauf Danogips kartongklädda gipsskivor och gipsskivsspill där inte plast, trä, metall eller andra främmande föremål förekommer. Skivor med ytbeläggning, t.ex. glasfiberväv, tapet, våtrumstapet, plastmattor, rester av kakelfix, kakel eller målande ytor kan däremot inte lämnas in.

En kontroll av renhet och mängd kommer att utföras av Knauf Danogips och om spillet inte godkänns kommer transporten avvisas.

Returgipsen som lämnas in mals ner, torkas och används sedan vid tillverkning av nya gipsskivor.

Stockholmslager och miljövänliga transporter

I november 2009 öppnade Knauf Danogips en extern lagerterminal i Frihamnen i Stockholm från vilken avtalskunder både kan hämta och få levererat en stor del av Knauf Danogips produktsortiment. Dessutom kan vi erbjuda våra kunder i norra Sverige möjligheter att ta våra produkter i retur när de har godsleveranser till Stockholm.

Tidigare skedde de flesta transposterna till Stockholm med lastbil, men tack vara att både fabriken i Åhus samt Stockholmslagret är spårbundna sker numera samtliga godstransporter mellan dessa direkt på järnväg utan omlastningar. Något som innebär stora vinster för miljön.

Kvalitet- och miljösamordnare

Håkan Carlsson  
Phone: +46 (0)44 28 78 26  
Fax: +46 (0)44 28 78 90
Send email

om oss retursaeck

Retursäckar med gipsspill.

om oss taogtransport

Spårbundna godstransporter i direkttrafik mellan Åhus-fabriken och Stockholms-lagret.