Tillverkning av gipsskivor — steg för steg

Gips

I processen att tillverka gipsskivor kan tre olika gipskvalitéer användas - naturgips, industrigips och återvinningsgips.

  • Naturgips är en bergart som bryts i dagbrott i bl a Spanien.
  • Industrigips kommer från olika kraftverk i Sverige och övriga Europa.
  • Återvinningsgips består dels av spillmaterial som bildas vid tillverkningen i Åhus-fabriken och dels av returgips som kunder lämnar hos Knauf Danogips. Materialet blandas, mals och används sedan som råvara i nyproduktionen av gipsskivor.
Kalcinering

För att kunna forma gipsstenen till skivor måste man kalcinera gipsstenen. Med kalcinering menas att stenen mals och samtidigt värms upp så att en viss mängd vatten från stenens kristaller kokas bort. Därefter är stenen i pulverform och kan formas.

Tillsatsmaterial

Gipsskivor består till största delen av gips, men för att kunna få bra flytegenskaper vid blandningen tillsätts vatten. Dessutom tillsätts olika tillsatsmaterial för de olika skivkvalitéerna, till exempel så tillsätts såpskum för att vikten på de olika skivkvalitéerna ska kunna varieras, då skummet bildar mikroskopiska luftfickor mellan gipskristallerna. I skivor som skall monteras utomhus tillsätts vax. Vaxet gör så att vattenupptagningen i skivans gipskärna reduceras.

Blandning

Allt tillsattsmaterial blandas sedan i en mixer. Materialet (i detta skede kallat ”slurryn”) som kommer från mixern sprids sedan ut på en kartong. Denna kartong blir gipsskivans framsida.

Formning/Härdning

Efter blandning kommer slurryn fram till extrudern, där skivan formas och blir belagd med kartong på den sida som blir gipsskivans baksida. Här formas den ”oändligt” långa skivan i ett stycke. I denna skiva börjar härdningsprocessen.
Härdningen (rehydrationen) innebär att gipsen i skivan återtar vatten som tidigare kokats bort i kalcineringsprocessen.

Kapning

När skivan härdat grovkapas den och efter kapningen påbörjas torkningsprocessen.

Torkning

Skivorna körs in i en stor torkugn. Torkningen innebär att överflödigt vatten torkas bort. (Vatten som använts för att förbättra flytbarheten och vatten som inte tagits upp av gipsen.)

 

om oss tillverkning gipsskristall

Naturgipskristall.

Avsyning/Kapning

När skivorna kommer ut från ugnen avsynas de och alla skivor som har någon form av defekter sorteras bort. Därefter sågas skivorna i rätt längd och staplas sedan i förpackningar enligt order samt märks med etiketter för att sedan köras till lagret där skivorna lagras före utleverans till kund.

Kvalitetskontroll

Längs med produktionslinjen tas kontinuerliga proverför att kontrollera att skivan håller sig inom givna normer. Alla skivor som produceras på Knauf Danogips testas enligt EN 520.

Brandegenskaper

Gipsskivans kärna består huvudsakligen av gipskristaller (kalciumsulfat med kristallbundet vatten, ca 21%). Vid upphettning av gipsen frigörs det kristallbundna vattnet och avgår som vattenånga. Denna process kallas kalcinering och kräver stora mängder energi. Kalcineringsprocessen som framskrider långsamt genom gipsskivan medför att temperaturen på den oexponerade sidan är relativt låg, <100ºC, så länge kalcineringen pågår. Det
är alltså det inbyggda vattnet som ger gipsskivor dess utmärkta brandegenskaper.

Ljudegenskaper

Gipsskivan har egenskaper som gör den speciellt lämplig att använda i ljudisolerande konstruktioner. Gipsskivan har en låg böjstyvhet och en hög egenvikt vilket bidrar till en ljuddämpande effekt. Den är utmärkt att använda i konstruktioner både avseende luft- och stegljudsisolering.

om oss tillverkning produktionsprocessen