Byggskivor

Knauf Danogips kan erbjuda ett komplett sortiment av gipsskivor och byggskivor för alla tänkbara behov. Skivorna finns som normalgipsskivor, brandskivor, hårda skivor, våtrumsskivor, golvskivor samt cementbaserade skivor. Skivorna produceras i en mängd olika längder. Vi konfektionerar och emballerar även efter förfrågan.

Följande byggskivor för bjälklag finns i sortimentet:

Innertakssida:

Classic Board - Normalgipsskiva som kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar, tak, pelare och balkar samt i vissa fall under golvgipsskivor.

Secura Board - Brandskyddsskiva med ökat brandmotstånd jämfört med Classic Board.

Secura Ceiling Board - Brandskyddsskiva i takskivformat (600 mm bred) med alla kanter formatskurna och fasade. Ökat brandmotstånd jämfört med Classic Board/Ceiling Board.

Ceiling Board - Takskiva i 600 mm bredd med alla kanter formatskurna och fasade.

Surface Board - Skiva vid förhöjda krav på ytsläthet. Samtliga fyra kanter försänkta.

Akustikskivor - Stort utbud av perforerade gipsskivor för alla typer av akustiktak från Knauf Danoline.

Aquapanel Indoor - Oorganisk, cementbaserad våtrumsskiva för tak i kraftigt fuktutsatta miljöer.

Golvsida:

Step Board - Vår golvgipsskiva som kan användas vid de flesta typer av underlag och golvbeläggningar där ej större punktlaster förekommer.

Aquapanel Indoor - Vår cementbaserade extremt robusta, vatten- och fuktbeständiga vägg- och golvskiva även för mycket tuffa våtrumsmiljöer.

Classic Board - Vår standardskiva Classic Board kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar, tak, pelare och balkar samt i vissa fall under golvgipsskivor.

Golvplatta FHB - Fribärande golvskiva av fibergips med hög densitet. Mycket goda ljud- och brandegenskaper.

Golvplatta UB - Golvskiva av fibergips med hög densitet. Läggs fullt understödd t ex när man önskar förbättrad stegljudsisolering i golv-/bjälklagskonstruktioner.