Golvsida

Här finns flera alternativ beroende på lokaltyp. I normala miljöer läggs golvgipsskiva Step Board i antingen enkla eller dubbla skivlag, i vissa fall även med undre skivlag Classic Board. Föreligger våtrumskrav ersätts Step Board med vår cementbaserade våtrumsskiva Aquapanel Indoor. Vid krav på självbärande skivor, höga laster eller höga krav på ljudreduktion väljs istället våra fibergipsskivor GIFAfloor (FHB och UB). Dessa är även godkända i våtrumsmiljöer.

Våra skivor för bjälklag/golvsida i sammanfattning:

Step Board - Vår golvgipsskiva som kan användas vid de flesta typer av underlag och golvbeläggningar där ej större punktlaster förekommer.

Aquapanel Indoor - Vår cementbaserade extremt robusta, vatten- och fuktbeständiga vägg- och golvskiva även för mycket tuffa våtrumsmiljöer.

Classic Board - Vår standardskiva Classic Board kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar, tak, pelare och balkar samt i vissa fall under golvgipsskivor.

Golvplatta FHB - Fribärande golvskiva av fibergips med hög densitet. Mycket goda ljud- och brandegenskaper.

Golvplatta UB - Golvskiva av fibergips med hög densitet. Läggs fullt understödd t ex när man önskar förbättrad stegljudsisolering i golv-/bjälklagskonstruktioner.