Step Board

Step Board är vår golvskiva i gips som kan användas vid de flesta typer av underlag och golvbeläggningar. Golvskivan används i bostäder, kontor, skolor, hotell och andra lokaler där ej större punktlaster förekommer.

Material

Kärna av glasfiberarmerad gips med ytskikt av kartong.

Kantutformning

Som standard levereras skivan med kartongklädda raka långkanter och skurna, raka
kortkanter.

Tjocklek: 12,5 mm Vikt: 14,0 kg/m²

Brandegenskap: A2-s1, d0

byggskiva classic board