Innertaksida

Här kan ett flertal av Knauf Danogips byggskivor vara aktuella beroende på ljud-, brand- och funktionskrav. I normalfallet sätts dubbel 15,5 mm Secura Board för att säkerställa REI60 men även Classic Board eller Ceiling Board (Secura Ceiling) vid synliga och fasade kanter kan förekomma. Föreligger stora krav på ytsläthet sätts Surface Board (samtliga fyra kanter försänkta) ytterst. Vid akustiska krav kan olika typer av perforerade skivor från Knauf Danoline användas och slutligen, vid mycket hög fuktbelastning, kan även den cementbaserade Aquapanel Indoor vara aktuell.

Våra byggskivor för bjälklag/innertakssida i sammanfattning:

Classic Board - Normalgipsskiva som kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar, tak, pelare och balkar samt i vissa fall under golvgipsskivor.

Secura Board - Brandskyddsskiva med ökat brandmotstånd jämfört med Classic Board.

Secura Ceiling Board - Brandskyddsskiva i takskivformat (600 mm bred) med alla kanter formatskurna och fasade när synliga skivskarvar önskas. Ökat brandmotstånd jämfört med Classic Board/Ceiling Board. Hög måttnoggrannhet, toleransen är +/– 0,5 mm i både längd och bredd.

Ceiling Board - Takskiva i 600 mm bredd med alla kanter formatskurna och fasade när synliga skivskarvar önskas. Hög måttnoggrannhet, toleransen är +/– 0,5 mm i både längd och bredd.

Surface Board - Skiva vid förhöjda krav på ytsläthet. Samtliga fyra kanter försänkta.

Akustikskivor - Stort utbud av perforerade gipsskivor för alla typer av akustiktak från Knauf Danoline.

Aquapanel Indoor - Oorganisk, cementbaserad våtrumsskiva för tak i kraftigt fuktutsatta miljöer.