Ceiling Board

Avsedd för invändig beklädnad av tak. Fogen är avsedd att vara synlig och behöver därför inte spacklas. Hög måttnoggrannhet, toleransen är +/– 0,5 mm i både längd och bredd.

Material
Kärna av gips med ytskikt av kartong.
Kantutformning
Skivan är formatskuren och fasad på alla kanter. Bredd: 600 mm.

Tjocklek: 12,5 mm Vikt: 9,5 kg/m²

Brandegenskap: A2-s1, d0

byggskiva ceiling board

 

12940
7332169002025
13 A TS
A
A2-s1,d0
12,5
600
1200
9,5
353
50
Ja
Ja
Ja