Övriga bjälklagsprofiler

Här finns övriga bjälklagsprofiler samlade enligt följande:

AP - Akustikprofil vid behov av förbättrad stegljudsisolering i bjälklag.

S - Sekundärprofil. Ingår i SBS-bjälklagssystemet och vid komplettering av befintliga bjälklag.