Stegljudsduk

Avsedd för undergolv och bjälklag vid höga stegljudskrav.

STEGLJUDSDUK