Brandskydd

Knauf Danogips har flera välbeprövade system för brandinklädnad av stålpelare/balkar. I första hand används Knauf Fireboard, som monteras ihop med klammer dikt mot stålstommen. På detta sätt vinner man både värdefull yta samt minskar montagetiden dramatiskt. Alternativt kan vår brandskyddsskiva, Secura Board, eller normalgipsskiva, Classic Board, användas. Dessa konstruktioner behöver dock en underliggande tunnplåtstomme av distansprofiler.

I detta avsnitt finns kompletta produktsortiment för båda systemen, innehållande byggskivor, stålprofiler, tillbehör samt skruv/klammer.