Secura Board

Secura Board är en brandskyddsskiva både för tak och vägg och där en sammanspacklad yta med hög brandklass önskas. Skivan har ytterligare förbättrade brandegenskaper jämfört med standardskivan. Detta ger möjlighet att klara höga brandklasser med tunnare vägg- och takkonstruktioner. Skivan fungerar också utmärkt vid inklädnader av brandklassade pelare- och balkkonstruktioner. Jämfört med standardskivan är brandskyddsskivan 3 mm grövre och har högre densitet (gipskärnan är tätare, glasfiberarmerad och utblandad med lermineral) vilket gör den ytterst formstabil och att hållfastheten bibehålles vid brand. Väggar och tak skall utföras enligt särskilda ritningar. Klassificeringsintyg nr 95568-95577.

Material

Kärna av glasfiberarmerad gips med ytskikt av kartong.

Kantutformning

Kartongklädda, försänkta långkanter och skurna raka kortkanter. Försänkningen möjliggör en enkel sammanspackling av yttersta skivlag till en slät yta.

Skivan finns i 900 och 1200 mm bredd. Standardlängder, se nedan. Skivan kan även fås i speciallängd mot tillägg.

Tjocklek: 15,5 mm Vikt: 13,0 kg/m²

Brandegenskap: A2-s1, d0

byggskiva secura board

 

6278
5709636368304
15 F
A
A2-s1,d0
15,5
900
3000
13,0
1069
30
Ja
Ja
Ja