Stålprofiler

Här finns våra olika stålprofiler för brandinklädnad:

PHL - Pelarhörnlist vid inklädnad av stålkonstruktion av fyrkantsrörtyp t ex VKR. Plåttjocklek: 0,50 mm.

DFL - Balkflänslist vid inklädnad av stålbalkar med en flänstjocklek upp till 24 mm. Plåttjocklek: 0,50 mm.

H50/50 -Vinkelprofil. Plåttjocklek: 0,50 mm.

HA 25/35 - Anslutningsprofil vid inklädnad av liv- och rörbalk mot tak eller vägg. Plåttjocklek: 0,50 mm.

R 25/25 - Pebaregel. Plåttjocklek: 0,50 mm.