DFL Balkflänslist

Används vid inklädnad av stålbalkar med en flänstjocklek upp till 24 mm. Plåttjocklek: 0,50 mm.

Balkflänslisten är målad i ändarna med respektive färg efter beteckningen.

Tabellen nedan visar till vilken stålprofil som de olika balkflänslisterna passar.

Balkflänslist

HEA

HEB

IPE

DFL 8-10 röd

100,120, 140, 160, 180, 200

100

180, 200, 220, 240

DFL 10-12 gul

200, 220, 240

100, 120, 140

270, 300, 330

DFL 12-14 grön

240, 260, 280, 300

140, 160, 180

360, 400

DFL 14-16 brun

300, 320

180, 200, 220

450, 500

DFL 16-18 blå

340, 360

220, 240, 260, 280

550

DFL 18-20 vit

400

280, 300

600

DFL 20-22 svart

450

320, 340

DFL 22-24 orange

500

360, 400


DFL

DFL 18-20 vit
25 mm
37 mm
0,50 mm
2000 mm
B
Ja