HA 25/35 Anslutningslist

Anslutningslist vid inklädnad av liv- och rörbalk mot tak eller vägg. Plåttjocklek: 0,50 mm.

HA2535