Aquapanel Floor Tile Underlay

AQUAPANEL ® Floor Tile Underlay är det idealiska underlaget för klinker eller natursten på träbaserade underlag. Då skivan endast är 6 mm tjock, skapas mycket goda förutsättningar där större höjdskillnader inte är önskvärda, t ex vid renoveringar då trösklar kan behållas. Skivan är lätt att bearbeta och är anpassad för snabb och enkel golvläggning.

AQUAPANEL ® Floor Tile Underlay är CE-märkt enligt ETA-13/0608.

AQUAPANEL ® Floor Tile Underlay är tillverkad av portlandcement och ballast samt armerad med alkalieresistent glasfiberväv på fram och baksida. Skivan har rakskurna kortkanter samt rundvikta, nätförstärkta långkanter (EasyEdge ®).

AQUAPANEL ® Floor Tile Underlay är en 100% vatten- och fuktbeständig golvskiva som inte påverkas av röta eller mögel. Den är ytterst slaghållfast och stabil.

Material

Kärna av cement med ytskikt av glasfiberväv.

Kantutformning

Skivan har runda långkanter och raka kortkanter.

byggskiva aquapanel indoor