Classic Board

Vår standardskiva Classic Board kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar, tak, pelare och balkar samt i vissa fall under golvgipsskivor. Skivan är lämplig både för enklare rumsavskiljande konstruktioner såväl som brand- och ljudisolerande byggdelar. Skivan är formstabil och enkel att hantera och montera.

Material

Kärna av gips med ytskikt av kartong.

Kantutformning

Som standard levereras skivan med försänkta kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter. Försänkningen möjliggör en enkel sammanspackling av yttersta skivlag till en slät yta.

Skivan finns i 600, 900 och 1200 mm bredd. Standardlängder, se nedan. Skivan kan även fås i speciallängd mot tillägg.

Tjocklek: 12,5 mm Vikt: 9,0 kg/m² (13/900 och 13/1200), 9,3 kg/m² (13/600)

Brandegenskap: A2-s1, d0

byggskiva classic board

 

 

 

Light Board

Light Board är en normalgipsskiva med lägre vikt för bättre arbetsmiljö. Skivan är lämplig som alternativ till Classic Board i avskiljande väggar utan större ljudkrav. Generellt gäller att väggar byggda med Light Board klassificeras en till två ljudklasser lägre än motsvarande vägg byggd med Classic Board. För information om aktuell ljudklass för väggar med Light Board se väggljudgran/systeminformation. 

Material

Kärna av gips förstärkt med glasfiber och med ytskikt av kartong.

Kantutformning

Som standard levereras skivan med försänkta kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter. Försänkningen möjliggör en enkel sammanspackling av yttersta skivlag till en slät yta.

Skivan finns i 900 mm bredd. Standardlängder, se nedan.

Tjocklek: 12,5 mm Vikt: 6,7 kg/m²

Brandegenskap: A2-s1, d0
Länk till ljudreducerande egenskaper s k ljudgran

byggskiva classic board

 

 

 

1149
5-709636-042563
13A
A
A2-s 1,d0
12,5
900
2500
9,0
860
42
Ja
Ja
Ja