Golvprimer

Till förbehandling av spackelunderlag.  Åtgång: 200 g/m²

GOLVPRIMER