Hanteringsutrustning

Vårt populära hanteringssystem K50 för att lyfta in, transportera och lagra gips består av: Transportvagn, Inlyft, Vagn och Upplagsbock, som integrerats så att gipspaketet inte hanteras för hand när det överförs från inlyft till vagn och från vagn till bockar. Systemet är anpassat för både 900 och 1200 mm breda gipsskivor. Halverad hanteringstid för intag, lossning och förflyttning av gipspaket. Systemet ger dessutom stora ergonomiska fördelar genom att tunga lyft och besvärliga transporter elimineras. Spill till följd av hanteringsskador minskas eftersom hanteringen är ordentligt planlagd.

K50-systemet är upplagt enligt följande:

K50 Transportvagn - För transport av gipsskivor eller liknande och som arbetsbord. Stativet svängs då till horisontalläge och vagnen vilar då på fyra hjul, varav två med broms.

K50 Inlyft - Inlyft 912 är en specialgjord stålhäck för intransport av gipsskivor. Den är avsedd att användas tillsammans med kran. Inlyften är konstruerad för att via stora öppningar i byggnadens yttervägg transportera in gipspaket flera meter på bjälklaget.

K50 Vagn - Vagnen är en höjd- och sänkbar vagn som enkelt lastar av Inlyft 912 (K50 Inlyft) så att man snabbt kan transportera gipspaketet till montagestället. Vagnen har mycket liten svängradie och bakhjul följer framhjul genom att alla  hjul påverkas vid styrning.

K50 Upplagsbock - Upplagsbock, hopfällbar, som snabbt kan fällas ut och fungera som upplagsbock för gipspaket. Gipspaket på K50 Vagn kan ställas direkt på denna bock utan att skivorna hanteras för hand.