Innertak

Med Knauf Danogips innertaksprodukter kan du skapa såväl diktmonterade innertak, nedpendlade undertak som fribärande undertak. De ger dig valet att skapa plats för installationer, dölja installationer och/eller förbättra ljud- och brandisolering oavsett om du skall renovera befintligt innertak eller skapa ny takdesign.Välj om du vill ha stora sammanspacklade ytor eller skarpa markerade skivskarvar.

Alla Knauf Danogips innertakskonstruktioner kan göras med vår normalgipsskiva Classic Board eller brandskyddsskiva Secura Board/Secura Ceiling Board. Vid högre krav på ytsläthet används Surface Board som yttersta skivlag.

Önskas synliga skivskarvar med fasade kanter används Ceiling Board eller Secura Ceiling Board som yttersta skivlag.

I kraftigt fuktutsatta miljöer t ex offentliga duschutrymmen samt simhallar rekommenderar Knauf Danogips istället att den oorganiska och cementbaserade Aquapanel Indoor används i innertaken.