Brandskyddsskivor

Skivor med ytterligare förbättrade brandegenskaper jämfört med normalgipsskivor. Detta ger möjlighet att klara höga brandklasser med tunnare takkonstruktioner.

I inner-/undertakskonstruktioner har vi följande brandskyddsskivor att erbjuda:

Secura Board - Secura Board är en brandskyddsskiva både för tak och vägg och där en sammanspacklad yta med hög brandklass önskas. Jämfört med standardskivan är brandskyddsskivan 3 mm grövre och har högre densitet (gipskärnan är tätare, glasfiberarmerad och utblandad med lermineral) vilket gör den ytterst formstabil och att hållfastheten bibehålles vid brand.

Secura Ceiling Board - Önskas istället en takyta med synliga skarvar används takskivan Secura Ceiling Board. Samma tjocklek och goda brandegenskaper som Secura Board fast i 600 mm bredd, formatskuren och med samtliga kanter fasade. Hög måttnoggrannhet, toleransen är +/– 0,5 mm i både längd och bredd.