Secura Ceiling Board

Secura Ceiling Board är en brandskyddsskiva för tak med hög brandklass önskas. Ergonomiskt utformad takvariant av Secura Board som är 600 mm bred. Dessutom har skivan hög måttnoggrannhet, toleransen är +/– 0,5 mm i både längd och bredd.

Skivan har ytterligare förbättrade brandegenskaper jämfört med standardskivan. Detta ger möjlighet att klara höga brandklasser med tunnare vägg- och takkonstruktioner. Skivan fungerar också utmärkt vid inklädnader av brandklassade pelare- och balkkonstruktioner. Jämfört med standardskivan är brandskyddsskivan 3 mm grövre och har högre densitet (gipskärnan är tätare, glasfiberarmerad och utblandad med lermineral) vilket gör den ytterst formstabil och att hållfastheten bibehålles vid brand. Tak skall utföras enligt särskilda ritningar. Klassificeringsintyg nr 95568-95577.

Material

Kärna av glasfiberarmerad gips med ytskikt av kartong.

Kantutformning

Skivan är formatskuren och fasad på alla kanter. Bredd: 600 mm.

Tjocklek: 15,5 mm Vikt: 13,0 kg/m²

Brandegenskap: A2-s1, d0

.

byggskiva secura ceiling board

 

Produktnamn Beteckning Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) Vikt (kg/m2) Antal/bunt (st) ArtikelNr Beställningsvara
Secura Ceiling Board 15 F TS 15,5 600 1200 13,0 40 6265 Ja
Secura Ceiling Board 15 F TS 15,5 600 1800 13,0 40 6274 Ja
Secura Ceiling Board 15 F TS 15,5 600 2400 13,0 40 6275 Ja