Normalgipsskivor

Vårt produktprogram för gipsskivor innehåller allt från enkla funktionella standardprodukter till specialanpassade exklusiva produkter. Skivorna är formstabila, är enkla att hantera och montera, har mycket goda brand- och ljudisolerande egenskaper och påverkas ej nämnvärt av fukt och temperaturväxlingar. Dessutom är gips ett rent naturmaterial som i högsta grad bidrar till en god innemiljö.

I inner-/undertakskonstruktioner har vi följande normalgipsskivor:

Classic Board - Vår standardskiva Classic Board kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar, tak, pelare och balkar samt i vissa fall under golvgipsskivor. För släta tak med osynliga skarvar.

Ceiling Board - Önskas ett tak med synliga kanter finns vår takskiva Ceiling Board. Skivan är 600 mm bred och formatskuren samt fasad på alla kanter. Hög måttnoggrannhet, toleransen är +/– 0,5 mm i både längd och bredd.