Skivor vid förhöjda krav på ytsläthet

Surface Board - Med Surface Board skapas optimala förutsättningar för ett

förstklassigt spacklingsresultat tack vare att samtliga fyra kanter är försänkta.

På detta sätt kan man enklare hantera släpljus i innertak.