Mitex

Vikbara gipsskivor. Tillverkas av vanliga gipsskivor (Classic Board). Finns både för vikning på byggarbetsplatsen och som färdigvikt. 
Material
Kärna av gips med ytskikt av kartong.
Kantutformning
Skivan levereras med skurna, raka kanter.

Brandegenskap: A2-s1, d0

byggskiva mitex

Här kommer mer information inom kort!