Våtrumsskivor

I normalt fuktbelastade utrymmen fungerar våra standardskivor utmärkt att sätta i tak. I innertak i starkt fuktutsatta miljöer t ex simhallar, duschar i sporthallar, spolhallar mm är dock den helt oorganiska samt cementbaserade Aquapanel Indoor det självklara valet. Skivan kan inte på något sätt ruttna eller brytas ned av fukt och har dessutom extremt små fuktbetingade rörelser:

Aquapanel Indoor - Cementbaserad och oorganisk våtrumsskiva , framtagen främst för tuffare offentlig miljö men som många beställare/byggherrar även valt för att förbättra fukttåligheten i vanliga bostäder och hotell.