BS Sekundärbygel

Sekundärbygel. Vid montage av sekundär- och primärprofiler, två st byglar i varje krysspunkt.

 

BS