Tillbehör innertak

Här finns våra tillbehör till inner-/undertak enligt följande:

HUB - Hålat upphängningsband för nedpendlade undertak.

Akustisk tätmassa - För fogning av innerväggar med ljudkrav. Övermålningsbar efter torkning. Vit.