EcoBatt - isolering för väggar, golv och tak

EcoBatt är en flexibel, lätt, icke-brännbar, glasmineralullskiva med hög rivhållfasthet.

Användningsområden

EcoBatt är en isoleringsskiva för allmän använding till värme och akustisk isolering, som passar för användning till en rad olika applikationer.

Normer

EcoBatt är en icke-brännbar oorganisk glasull, som definieras som mineralull i EN ISO 9229 och tillverkas enligt kvalitetsförsäkringsnormen EN ISO 9001 och produktnormen EN 13162.

Hållbarhet

EcoBatt är rötbeständig, uppmuntrar inte skadedjur eller tillväxt av svamp, mögel eller bakterier; den är luktfri och icke-hygroskopisk.

Ångmotstånd - motståndsförmåga

EcoBatt har minimalt motstånd för genomgång av vattenånga och ett ångmotstånd på 5,00 MN.s.g.m.

Hantering och förvaring

EcoBatt är lätt att hantera och installera, den är lättviktig och lätt att skära till vid behov. Den förpackas i polyetensäckar som är konstruerade bara som kortsiktigt skydd. För långsiktigt skydd, bör produkten antingen förvaras inomhus eller täckas över och inte ligga på marken. EcoBatt bör inte utsättas  för väder och vind permanent.

ecobatt