Hårda/slagtåliga skivor

Knauf Danogips har här olika alternativ beroende på vilken nivå av slagtålighet som efterfrågas.

Följande skivtyper finns:

Solid Board - Solid Board är en gipsskiva specialanpassad för väggar i utrymmen med höga krav på slagtålighet samt kring extra utsatta punkter t.ex. pelarinklädnader. Skivan har högre densitet, glasfiberarmering samt extra tjock kartong, vilket gör den svårforcerad.

Aquapanel Indoor - Föreligger mycket stora krav på slagtålighet finns den cementbaserade och helt oorganiska Aquapanel Indoor också att tillgå. Tack vare att skivan är nätarmerad i ytan, klarar den mycket tuff behandling.