Normalgipsskivor

Vårt produktprogram för gipsskivor innehåller allt från enkla funktionella standardprodukter till specialanpassade exklusiva produkter. Skivorna är formstabila, är enkla att hantera och montera, har mycket goda brand- och ljudisolerande egenskaper och påverkas ej nämnvärt av fukt och temperaturväxlingar. Dessutom är gips ett rent naturmaterial som i högsta grad bidrar till en god innemiljö.

Vår 12,5 mm normalgipsskiva, Classic Board, har försänkta långkanter samt produceras i flera olika bredder (600, 900 samt 1200 mm). Skivan finns i ett flertal olika standardlängder. Classic Board kan också erhållas sågad eller formatsågad i speciallängder samt som färdiga dörröverstycken, DÖS, som sätts över dörröppningar för att minimera spill.

Följande skivor finns under normalgipsskivor:

Classic Board - Vår standardskiva Classic Board kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar, tak, pelare och balkar samt i vissa fall under golvgipsskivor.

Dörröverstycke, DÖS - Måttanpassade skivor av Classic Board att använda över dörröppningar. Minskar dramatiskt mängden spill.

Classic Board Sågad - Classic Board sågad i speciallängder från 75-2200 mm.

Classic Board Formatsågad - Classic Board sågad i valfritt format. Bredd 75-1200 mm. Längd 75-3000 mm.

 

normalgipsskivor