Skivor vid förhöjda krav på ytsläthet

Surface Board -  Med denna skiva skapas optimala förutsättningar för ett förstklassigt spacklingsresultat tack vare att samtliga fyra kanter är försänkta.