Våtrumsskivor

Knauf Danogips har våtrumssystem för alla behov och uppfyller samtliga ställda krav/rekommendationer för våtrum.

Våra våtrumsskivor för våtrumsväggar:

Aquapanel Indoor - Cementbaserad och oorganisk våtrumsskiva , framtagen främst för tuffare offentlig miljö men som många beställare/byggherrar även valt för att förbättra fukttåligheten i vanliga bostäder och hotell.

Humidboard 2.0 - Gipsbaserad och oorganisk (utan kartong) våtrumsskiva avsedd för mer normalt fuktbelastade miljöer.

Fireboard 25 mm - Vid användning av Aquapanel Indoor i våtrumsschaktväggar med brandklass EI60 och om inte stenull önskas i väggen, kompletteras konstruktionen med 25 mm Fireboard som bakomliggande skiva. Fireboard är i första hand en specialskiva för brandinklädnad av pelare och balkar, men fungerar även utmärkt i våtutrymmen tack vare sin oorganiska fiberyta.

Självklart uppfyller samtliga systemen Byggkeramikrådets/GVK:s rekommendationer.

 

 

vatrumsskiva