Stålprofiler

Snabbt och enkelt. Fördelarna med byggdelar i stål är många: Miljömässigt, enkel hantering och montage, mindre spill och raka formstabila reglar som dessutom aldrig angrips av röta eller mögel. Vi har ett komplett sortiment av reglar och skenor med olika dimensioner för alla ljudkrav, vägghöjder eller för att skapa plats för eventuella installationer. Vid behov finns också skenor med polyetenduk eller tätlister för optimal luftljudsisolering.  Vi kan också enkelt objektanpassa våra produkter och tar fram färdiga lägenhetspaket, speciallängder eller andra speciallösningar.

Reglar:

Multiregel MR - Vår allround-regel , som kombinerar ljudregelns goda ljudegenskaper med standardregelns låga pris. System Multiregel är det enda ljudregelsystem som har samtliga profildimensioner från 45 till 160 mm.

Förstärkningsregel FR - System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande väggar, infästning av tunga dörrar samt ovanför glaspartier i exempelvis korridorväggar.

Övriga reglar:

DR - Dörregel för lätta innerdörrar med färdigmonterad 15 mm plywood i standardlängd 2100 mm.

HR - Hörnregel.

HRT - Hörnregel med två EPMD-gummitätlister.

R 25/25 - Pebaregel.

Skenor:

Vanliga skenor:

SK - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm och 55 mm fläns, att använda i innerväggar upp t o m 30 dB.

SKP - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm och 55 mm fläns och 4 mm polyetenduk, att använda i innerväggar vid ljudkrav ≥35 dB

SKT - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 55 mm fläns och fyra tätlister, att använda i innerväggar vid ljudkrav ≥40 dB.

SKU - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm fläns och 40 mm urklipp i vardera ände. Beställningslängden är öppningsbredden adderat med det totala urklippet dvs 80 mm. Längd 890 mm passar till 8M, längd 990 mm passar till 9M osv.

Förstärkningsskenor:

FSK - Förstärkningsskena med 1,2 mm godstjocklek och 60 mm fläns för höga och stabilitetskrävande innerväggar mot golv och tak. Används till väggar med ljudkrav R'w ≤ 30 dB.

FSKP - Förstärkningsskena med 1,2 mm godstjocklek och 60 mm fläns med pålimmad 4 mm polyetenduk. För höga och stabilitetskrävande innerväggar mot golv och tak. Används till väggar med ljudkrav R'w = 35 dB utan akustisk tätmassa, ljudkrav R'w = 40-44 dB med akustisk tätmassa på en väggsida samt ljudkrav R'w > 44 dB med akustisk tätmassa på båda väggsidor.

FSKT - Förstärkningsskena med 1,2 mm godstjocklek och 60 mm fläns med fyra tätlister i EPMD-gummi (Torr fogtätning). För höga och stabilitetskrävande innerväggar mot golv och tak. Används till väggar med ljudkrav R'w ≥ 40 dB, utan fogning med akustisk tätmassa.

Teleskopskenor:

TSK - Teleskopskena för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 1,0 mm. Skenorna används vid normala nedböjningar ≤40 mm.

TSK - Teleskopskena för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 2,0 mm. Skenorna används vid stora nedböjningar ≤80 mm.

TSKP - Teleskopskena med 4 mm polyetenduk för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 1,0 mm. Skenorna används vid normala nedböjningar ≤40 mm.

TSKP - Teleskopskena med 4 mm polyetenduk för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 2,0 mm. Skenorna används vid stora nedböjningar ≤80 mm.

TSKT - Teleskopskena med torr fogtätning för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 1,0 mm. Skenorna används vid normala nedböjningar ≤40 mm.

TSKT -Teleskopskena med torr fogtätning för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 2,0 mm. Skenorna används vid stora nedböjningar ≤80 mm.

Böjbara och lutande skenor:

BSK - Böjbar skena med 0,6 mm plåttjocklek och 55 mm fläns som gör det enkelt att bygga svängda stål- eller träkonstruktioner.

SK40/50 - Slitsad skena med 0,6 mm plåttjocklek och 50 mm fläns som enkelt böjs till lämplig radie. Används parvis som golv- och takskena i svängda väggar.

LSK - Lutande skena med 0,6 mm plåttjocklek och 55 mm fläns som förenklar anslutningen av innerväggar mot lutande innertak.