Reglar

Knauf Danogips har ett komplett regelsortiment som täcker in alla behov av ljudegenskaper, vägghöjder samt dimensioner. Dels vår unika ljudregel, Multiregel, som förenar förstklassiga ljudprestanda med god ergonomi för montören vilket leder till tunnare väggkonstruktioner samt behov av färre väggtyper. Dessutom finns förstärkningsregeln med godstjocklek 1,20 mm som används när det gäller exempelvis höga väggar eller vid väggar med stora krav på stabilitet. Utöver detta tillhandahålls även kompletterande reglar t ex dörreglar och hörnreglar.

Våra olika reglar i sammanfattning:

Reglar:

Multiregel MR - Vår allround-regel , som kombinerar ljudregelns goda ljudegenskaper med standardregelns låga pris. System Multiregel är det enda ljudregelsystem som har samtliga profildimensioner från 45 till 160 mm.

Förstärkningsregel FR- System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande väggar, infästning av tunga dörrar samt ovanför glaspartier i exempelvis korridorväggar.

Övriga reglar:

DR - Dörregel för lätta innerdörrar med färdigmonterad 15 mm plywood i standardlängd 2100 mm.

HR - Hörnregel.

HRT - Hörnregel med två EPMD-gummitätlister.

R 25/25 - Pebaregel.