Skenor

Här finns vårt breda sortiment av skenor samlat. Vi har kompletta skenlösningar från de enklaste, oklassade väggarna upp till lägenhetsskiljande lättväggar med höga ljudkrav. Dessutom har vi förstärkningsskenor vid högre krav på stabilitet, uppklippta skenor vid dörröppningar, teleskopskenor vid nedböjningar samt lutande och böjbara skenor.

Följande skentyper finns:

Skenor:

SK - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm och 55 mm fläns, att använda i innerväggar upp t o m 30 dB.

SKP - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm och 55 mm fläns och 4 mm polyetenduk, att använda i innerväggar vid ljudkrav ≥35 dB

SKT - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 55 mm fläns och fyra tätlister, att använda i innerväggar vid ljudkrav ≥40 dB.

SKU - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm fläns och 40 mm urklipp i vardera ände. Beställningslängden är öppningsbredden adderat med det totala urklippet dvs 80 mm. Längd 890 mm passar till 8M, längd 990 mm passar till 9M osv.

Förstärkningsskenor:

FSK - Förstärkningsskena med 1,2 mm godstjocklek och 60 mm fläns för höga och stabilitetskrävande innerväggar mot golv och tak. Används till väggar med ljudkrav R'w ≤ 30 dB.

FSKP - Förstärkningsskena med 1,2 mm godstjocklek och 60 mm fläns med pålimmad 4 mm polyetenduk. För höga och stabilitetskrävande innerväggar mot golv och tak. Används till väggar med ljudkrav R'w = 35 dB utan akustisk tätmassa, ljudkrav R'w = 40-44 dB med akustisk tätmassa på en väggsida samt ljudkrav R'w > 44 dB med akustisk tätmassa på båda väggsidor.

FSKT - Förstärkningsskena med 1,2 mm godstjocklek och 60 mm fläns med fyra tätlister i EPMD-gummi (Torr fogtätning). För höga och stabilitetskrävande innerväggar mot golv och tak. Används till väggar med ljudkrav R'w ≥ 40 dB, utan fogning med akustisk tätmassa.

Teleskopskenor:

TSK - Teleskopskena för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 1,0 mm. Skenorna används vid normala nedböjningar ≤40 mm.

TSK - Teleskopskena för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 2,0 mm. Skenorna används vid stora nedböjningar ≤80 mm.

TSKP - Teleskopskena med 4 mm polyetenduk för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 1,0 mm. Skenorna används vid normala nedböjningar ≤40 mm.

TSKP - Teleskopskena med 4 mm polyetenduk för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 2,0 mm. Skenorna används vid stora nedböjningar ≤80 mm.

TSKT - Teleskopskena med torr fogtätning för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 1,0 mm. Skenorna används vid normala nedböjningar ≤40 mm.

TSKT -Teleskopskena med torr fogtätning för enkel eller saxad stomme och två lager gips. Plåttjocklek 2,0 mm. Skenorna används vid stora nedböjningar ≤80 mm.

Böjbara och lutande skenor:

BSK - Böjbar skena med 0,6 mm plåttjocklek och 55 mm fläns som gör det enkelt att bygga svängda stål- eller träkonstruktioner.

SK40/50 - Slitsad skena med 0,6 mm plåttjocklek och 50 mm fläns som enkelt böjs till lämplig radie. Används parvis som golv- och takskena i svängda väggar.

LSK - Lutande skena med 0,6 mm plåttjocklek och 55 mm fläns som förenklar anslutningen av innerväggar mot lutande innertak.